Gemstones and their properties, 48 A4 pages, all pictures in natural colors such as the stone actually looks like – download in Swedish language 30 Euro, to order 35 Euro

Innehåll

Amuletter och Talismaner

Freja och hennes smycke​​ Brisingamen

Hur du renar dina stenar och smycken

Stenbeskrivning

Stenarna kan hjälpa dig

 

Stenboken är ett försök att förklara stenarnas egenskaper​​ och hur jag tänker när jag skapar mina smycken. Det är ett försök att ur olika perspektiv belysa att allt här på jorden är vibration och vi på ett mystiskt, naturligt sätt förenade både fysiskt, psykiskt och mentalt. Vad det hela handlar om är att försöka förstå att olika stenar har olika vibrationsnivåer som är inprogrammerade av naturen själv. Genom att kombinera dessa energier, till exempel genom ett smycke, kan du balansera din egen energi och komma i samklang med dina önskningar och få dem uppfyllda.​​ 

 

Det är lika bra att du erkänner för dig själv att du, ja, just du, skulle vilja ha dina önskningar uppfyllda här och nu och att du är värd det. Alla vill leva fullt ut här och nu, inte i framtiden för den är ointressant eller bakåt i tiden som redan har varit. Den som lever här och nu lever för evigt på det enhetliga fältets nivå bortom tid och rum där vi är alla förbundna med varandra.

 

Jag som har skrivit denna bok har haft ett mångårigt, hängivet intresse för stenar och umgänge med deras olika energier. Detta tillsammans med inspiration av musik, dans, bildskapande, meditation, hälsa och många andra energier skapar utgångspunkt för mitt sätt att arbeta med stenar och med de smycken jag gör unikt för varje bärare.

 

Den här boken bjuder in dig till mineralernas magiska världar. Den kan också vara en hjälp för dig att själv utforska dessa riken. På denna väg kan du hitta ditt eget unika smycke som kan få en egen innebörd och betydelse för dig.​​ 

 

Melinda Balogh